Djevojke vrlo aktivno pomažu. Pričvrščuje se stolica i vizir.


Objavio: Kristijan Ovčarić